18 març, 2018

Mitjans

Contactar amb el responsable de comunicació de Teresa Giménez Barbat:

Joan López Alegre

E-mail: press@gimenezbarbat.com

Telef.: 34+ 627491949