19 novembre, 2017

Mitjans

Contactar amb el responsable de comunicació de Teresa Giménez Barbat:

Joan López Alegre

E-mail: press@gimenezbarbat.com

Telef.: 34+ 627491949